Ondernemersfonds Gouda gaat door tot 2021 Het OndernemersFonds Gouda is de afgelopen jaren zeer succesvol geweest. Om dat succes te continueren en de economische ontwikkeling van de stad Gouda verder te bevorderen tekenden het OndernemersFonds Gouda en de gemeente voor een verlenging met vijf jaar.

De afgelopen jaren zijn nieuwe ondernemersverenigingen opgericht, hebben alle bedrijventerreinen parkmanagement gekregen, zijn er nieuwe initiatieven ontwikkeld om de arbeidsmarkt te versterken, heeft de binnenstad een centrummanager, zijn bedrijventerreinen en winkelcentra veiliger geworden, is de samenwerking binnen de zorgsector versterkt en is de binnenstad uitgeroepen tot Beste Binnenstad van Nederland. Allemaal mede dankzij het OFG. Daarnaast is Gouda Onderneemt! opgericht als koepel van alle ondernemersverenigingen in Gouda. Gouda Onderneemt! werkt samen met de gemeente aan de uitvoering van het gezamenlijk opgestelde Actieprogramma Economie. Ook dit is mogelijk mede dankzij het OFG. Gisteren ondertekenden voorzitter van het OFG Rob de Bruin en wethouder Jan de Laat het nieuwe convenant waar de afspraken voor de komende vijf jaar in zijn vastgelegd. Rob de Bruin: “Het OndernemersFonds kan weer vijf jaar vooruit om de economie van Gouda te versterken en dat is goed nieuws. Door voortzetting van het Fonds betalen alle ondernemers mee aan het verder verbeteren van het economische klimaat in Gouda en kunnen initiatieven daartoe worden uitgevoerd, die anders niet of moeilijk van de grond zouden zijn gekomen.”