Bestuur

 • Rob de Bruin, voorzitter
 • Nico Voogt, secretaris (afgevaardigde Gouda Onderneemt!)
 • Gerard van Nieuwpoort, penningmeester (afgevaardige VBG)
 • Arjan Versteeg(afgevaardigde SOG)
 • Evelien Kenbeek (afgevaardigde sector Zorg)
 • Jan van Laake (afgevaardige Onderwijs)
 • André Faaij (afgevaardige detailhandel)
 • Anita Ootjers , office manager

Bestuur OndernemersFonds Gouda

Het OndernemersfondsGouda heeft een bestuur, dat is samengesteld uit ondernemers en hun vertegenwoordigers, gespreid over verschillende gebieden en sectoren in de stad. Daarnaast is er een dagelijks bestuur. Zoekt u contact met de bestuursleden van het OndernemersFonds Gouda, dan kunt u terecht bij de office manager van het fonds.
Met uitzondering van de zomervakantie, vinden maandelijks bestuursvergaderingen plaats.

Statuten en Convenant

Belangstellenden voor de statuten van de Stichting OndernemersFonds Gouda, voor het convenant dat daaraan ten grondslag ligt of voor het convenant 2017-2021 kunnen op een van de twee linken klikken.

Bekijk: statutenconvenant 2017-2021

Vergaderdata

Data bestuursvergaderingen OFG 2021

 • Woensdag 13 januari  –  DB
 • Dinsdag 16 februari  – AB
 • Woensdag 17 maart  –  DB
 • Dinsdag 20 april  –  AB
 • Woensdag 19 mei  – DB
 • Dinsdag 22 juni  –  AB
 • Juli  – Zomervakantie
 • Augustus  – Zomervakantie
 • Dinsdag 21 sepember  – AB
 • Woensdag 20 oktober  – DB
 • Dinsdag 16 november  –  AB
 • Woensdag 15 december  – DB

Aanvang DB: 10.00 uur

Aanvang AB: 16.00 uur

Back to Top