Bestuur OndernemersFonds Gouda

Het OndernemersFonds Gouda heeft een bestuur dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Goudse ondernemersverenigingen en een onafhankelijk voorzitter. Wenst u contact met de bestuursleden van het OndernemersFonds Gouda, dan kunt u terecht bij de officemanager van het fonds Anita Ootjers,  telefoonnummer: 06-23602038.
De bestuursvergaderingen vinden, met uitzondering van de zomervakantie, maandelijks plaats.

Bestuur

 • Maarten van Essen, voorzitter
 • Gerard van Nieuwpoort, penningmeester (afgevaardigde Vereniging Bedrijventerreinen Gouda)
 • Cees Codée, secretaris (afgevaardigde sector onderwijs)
 • Rob van Willigen (afgevaardigde Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG)
 • Lisette Hogenelst, (afgevaardigde Gouda Onderneemt)
 • vacature (afgevaardigde detailhandel)
 • Marloes Braber (afgevaardigde sector zorg)
 • Gerben Roskam (afgevaardigde horeca)
 • Anita Ootjers, officemanager

Vergaderdata

Data bestuursvergaderingen OFG 2024

 • Maandag 22 januari
 • Maandag 4 maart
 • Maandag 25 maart
 • Maandag 22 april
 • Maandag 27 mei
 • Maandag 17 juni
 • juli & augustus vakantie
 • Maandag 2 september
 • Maandag 7 oktober
 • Maandag 11 november
 • Maandag 9 december

Aanvang : 16.00 uur

Ingediende aanvragen (indien compleet) worden behandeld in de eerst volgende bestuursvergadering. Aanvragen dienen 5 dagen voor de vergadering (dus uiterlijk de woensdagavond ervoor) binnen te zijn bij het secretariaat.