Bestuur OndernemersFonds Gouda

Het OndernemersFonds Gouda heeft een bestuur dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Goudse ondernemersverenigingen en een onafhankelijk voorzitter. Wenst u contact met de bestuursleden van het OndernemersFonds Gouda, dan kunt u terecht bij de officemanager van het fonds Anita Ootjers,  telefoonnummer: 06-23602038.
De bestuursvergaderingen vinden, met uitzondering van de zomervakantie, maandelijks plaats.

Bestuur

 • Maarten van Essen, voorzitter
 • Gerard van Nieuwpoort, penningmeester (afgevaardigde Vereniging Bedrijventerreinen Gouda)
 • Cees Codée, secretaris (afgevaardigde sector onderwijs)
 • Rob van Willigen (afgevaardigde Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG)
 • Lisette Hogenelst, (afgevaardigde Gouda Onderneemt)
 • André Faaij (afgevaardigde detailhandel)
 • Marloes Braber (afgevaardigde sector zorg)
 • vacature (afgevaardigde horeca)
 • Anita Ootjers, officemanager

Vergaderdata

Data bestuursvergaderingen OFG 2023

 • Maandag 23 januari  
 • Maandag 20 februari  
 • Maandag 20 maart  
 • Maandag 24 april  
 • Maandag 22 mei  
 • Maandag 26 juni  
 • Juli  – Zomervakantie
 • Augustus  – Zomervakantie
 • Maandag 28 augustus 
 • Maandag 16 oktober
 • Maandag 13 november
 • Maandag 11 december

Aanvang : 16.00 uur

Ingediende aanvragen (indien compleet) worden behandeld in de eerst volgende bestuursvergadering. Aanvragen dienen 5 dagen voor de vergadering (dus uiterlijk de woensdagavond ervoor) binnen te zijn bij het secretariaat.