Aanvraagformulier bijdrage OndernemersFonds Gouda

Dit formulier is voor organisaties van ondernemers en not-for-profit instellingen in Gouda die via de OZB bijdragen aan het OFG. Aanvragen worden getoetst aan de criteria zoals vastgelegd in het convenant met de gemeente Gouda. U kunt het convenant lezen op www.ondernemersfondsgouda.nl.

Aanvraagformulier

Het OndernemersFonds Gouda behoudt zich het recht voor om na afloop van de activiteit te controleren op welke wijze de subsidie is aangewend en of is voldaan aan de hierboven gestelde doelen. Indien dit niet het geval is, kan het OFG overgaan tot terugvordering van (een deel van) de verstrekte subsidie.