20 december 2021

Op 20 december is het OndernemersFonds Gouda (OFG) voor de 3e keer verlengd. Nu tot 2026. Het OFG zorgt voor een betere samenwerking tussen ondernemers in de stad. Ook draagt het fonds financieel bij aan evenementen die wat toevoegen aan de beleving en promotie van de stad, zoals Gouda bij Kaarslicht, Gouda750 en de Sinterklaasintocht. Het aantal ondernemers dat lid is van een ondernemersvereniging in Gouda is sinds de oprichting van het OFG verhoogd.

Hierbij ondertekenden de voorzitter van het OFG Rob de Bruin, secretaris van het OFG Nico Voogt en wethouder Economie Michiel Bunnik de nieuwe overeenkomst. De ondertekening was digitaal door de aangescherpte coronamaatregelen. In de overeenkomst staan de afspraken voor de komende 5 jaar. Het bestuur van het OFG wil in de komende jaren een nog betere samenwerking tussen ondernemers binnen de verschillende winkelgebieden en bedrijventerreinen in de stad. Ook wil het bestuur extra aandacht besteden aan meer communicatie over het fonds, zodat ondernemers het geld in het fonds zo goed mogelijk kunnen inzetten.

Aantrekkelijke stad voor ondernemers

Veel Goudse ondernemers maken gebruik van het OFG. Wethouder Michiel Bunnik: “Het OFG is een fonds voor en door ondernemers. Het draagt bij aan een betere samenwerking tussen ondernemers in onze stad. Sinds de start van het OFG zijn er in Gouda verschillende ondernemersverenigingen opgericht en ontstaan er veel mooie initiatieven. Dat is een goede ontwikkeling. Gouda wil een stad zijn waar het voor ondernemers aantrekkelijk is om zich te vestigen. Het OFG helpt daarbij.”

Voorzitter van het OFG, Rob de Bruin: “Veel ondernemers hebben zich de afgelopen jaren enorm ingezet om de winkelgebieden en bedrijventerreinen in onze stad aantrekkelijker te maken. Dat deden ze bijvoorbeeld door marketingactiviteiten te organiseren en door maatregelen te nemen om de veiligheid in een gebied te verhogen. Dankzij de gezamenlijke ideeën, acties en plannen van de ondernemers is het economisch vestigingsklimaat in Gouda flink verbeterd.”

Geld in het fonds

Het geld in het fonds wordt door ondernemers en eigenaren van bedrijfsgebouwen zelf opgebracht via een toeslag op de OZB niet-wonen. Het geld wordt als subsidie door de gemeente Gouda verstrekt aan het OFG. Hierdoor komt er met het fonds al sinds 2009 geld beschikbaar voor ondernemers die samen willen bijdragen aan het verbeteren van het ondernemersklimaat in de stad. Er wordt bijvoorbeeld bijgedragen aan de beveiliging en organisatie van een bedrijventerrein, het organiseren van een marketingcampagne voor een winkelcentrum, de inzet van de centrummanager in de binnenstad en aan het Techniekpunt Gouda.