Het OndernemersFonds Gouda (OFG) heeft in haar bestuursvergadering van 24 mei jl. afscheid van genomen van Rob de Bruin als voorzitter. De Bruin is negen jaar voorzitter geweest van het OFG, een fonds dat initiatieven van georganiseerde ondernemers financieel ondersteunt. De Bruin werd tijdens de vergadering ook door wethouder Michiel Bunnik in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn inzet.

Maarten van Essen (in het dagelijks leven advocaat) is de nieuwe voorzitter. De Bruin bedankte iedereen voor de afgelopen jaren en wenste Van Essen veel succes.