De afspraken tussen de gemeente Gouda en het OFG zijn opgenomen in het Convenant OndernemersFonds Gouda 2022-2026. Om administratieve kosten van het OFG zo veel mogelijk te beperken hebben de gemeente Gouda en het OFG afgesproken dat met ingang van 2021 de accountantscontrole plaatsvindt via een samenstellingsverklaring (in plaats van een controleverklaring). Deze afspraken zijn opgenomen in een addendum die behoort bij het Convenant en die via deze link valt te raadplegen.