Bestuur

  • Rob de Bruin, voorzitter
  • Nico Voogt, secretaris (afgevaardigde Gouda Onderneemt!)
  • Gerard van Nieuwpoort, penningmeester (afgevaardige VBG)
  • Marianne Gardien (afgevaardigde SOG)
  • Robin Alma (afgevaardigde sector Zorg)
  • Monique Bijl (afgevaardigde sector Zorg)
  • Jan van Laake (afgevaardige Onderwijs)
  • André Faaij (afgevaardige detailhandel)
  • Susan Groeneveld, office manager

Bestuur OndernemersFonds Gouda

Het OndernemersfondsGouda heeft een bestuur, dat is samengesteld uit ondernemers en hun vertegenwoordigers, gespreid over verschillende gebieden en sectoren in de stad. Daarnaast is er een dagelijks bestuur. Zoekt u contact met de bestuursleden van het OndernemersFonds Gouda, dan kunt u terecht bij de office manager van het fonds.
Met uitzondering van de zomervakantie, vinden maandelijks bestuursvergaderingen plaats.

Statuten en Convenant

Belangstellenden voor de statuten van de Stichting OndernemersFonds Gouda, voor het convenant dat daaraan ten grondslag ligt of voor het convenant 2017-2021 kunnen op een van de drie linken klikken.

Bekijk: statutenconvenant 2017-2021

 

Vergaderdata
Data bestuursvergaderingen OFG 2018:

• Dinsdag 9 januari – AB
• Woensdag 7 februari – DB
• Dinsdag 6 maart – AB
• Woensdag 4 april – DB
• Dinsdag 8 mei – DB
• Woensdag 6 juni – AB
• Juli zomervakantie
• Aug zomervakantie
• Dinsdag 11 september – AB
• Woensdag 10 oktober – DB
• Dinsdag 6 november – AB
• Woensdag 12 december – DB

Aanvang DB: 10.00 uur

Aanvang AB: 16.00 uur

Back to Top