Bestuur

 • Rob de Bruin, voorzitter
 • Nico Voogt, secretaris (afgevaardigde Gouda Onderneemt!)
 • Gerard van Nieuwpoort, penningmeester (afgevaardige VBG)
 • Marco Steenwinkel (afgevaardigde SOG)
 • Robin Alma (afgevaardigde sector Zorg)
 • Monique Bijl (afgevaardigde sector Zorg)
 • Jan van Laake (afgevaardige Onderwijs)
 • Andr√© Faaij (afgevaardige detailhandel)
 • Susan Groeneveld, office manager

Bestuur OndernemersFonds Gouda

Het OndernemersfondsGouda heeft een bestuur, dat is samengesteld uit ondernemers en hun vertegenwoordigers, gespreid over verschillende gebieden en sectoren in de stad. Daarnaast is er een dagelijks bestuur. Zoekt u contact met de bestuursleden van het OndernemersFonds Gouda, dan kunt u terecht bij de office manager van het fonds.
Met uitzondering van de zomervakantie, vinden maandelijks bestuursvergaderingen plaats.

Statuten en Convenant

Belangstellenden voor de statuten van de Stichting OndernemersFonds Gouda, voor het convenant dat daaraan ten grondslag ligt of voor het convenant 2017-2021 kunnen op een van de twee linken klikken.

Bekijk: statutenconvenant 2017-2021

Vergaderdata


Data bestuursvergaderingen OFG 2019:

 • Woensdag 9 januari – DB
 • Dinsdag 19 februari – AB
 • Woensdag 20 maart – DB
 • Dinsdag 16 april – AB
 • Woensdag 15 mei – DB
 • Dinsdag 18 juni – AB
 • Juli¬† Zomervakantie
 • Augustus Zomervakantie
 • Woensdag 11 september – DB
 • Dinsdag 15 oktober – AB
 • Woensdag 13 november – DB
 • Dinsdag 17 december – AB

Aanvang DB: 10.00 uur

Aanvang AB: 16.00 uur

Back to Top