bleulandweg

Patiënt als Partner Programma

Patiënt als Partner is een cultuur van continue kwaliteitsverbetering waarbij medewerkers en patiënten twee petten op hebben: die van zorgverlener/−vrager én die van zorgverbeteraar. Het Transmuraal Netwerk begeleidt deze kwaliteitsbeweging die in 2013 in het Groene Hart Ziekenhuis van start ging. Inmiddels zijn talloze verbeteringen gerealiseerd.

Back to Top