Bestuur OndernemersFonds Gouda

Het OndernemersFonds Gouda heeft een bestuur dat is samengesteld uit  vertegenwoordigers van de Goudse ondernemersverenigingen en een onafhankelijk voorzitter. Vanuit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur benoemd. Wenst u contact met de bestuursleden van het OndernemersFonds Gouda, dan kunt u terecht bij de officemanager van het fonds (telefoonnummer: 06-23602038).
De bestuursvergaderingen vinden, met uitzondering van de zomervakantie, maandelijks plaats.

Bestuur

 • Rob de Bruin, voorzitter
 • Nico Voogt, secretaris (afgevaardigde Gouda Onderneemt!)
 • Gerard van Nieuwpoort, penningmeester (afgevaardigde VBG)
 • Arjan Versteeg (afgevaardigde SOG)
 • Evelien Kenbeek (afgevaardigde sector zorg)
 • Jan van Laake (afgevaardigde onderwijs)
 • André Faaij (afgevaardigde detailhandel)
 • Anita Ootjers, officemanager

Vergaderdata

Data bestuursvergaderingen OFG 2021

 • Woensdag 13 januari  –  DB
 • Dinsdag 16 februari  – AB
 • Woensdag 17 maart  –  DB
 • Dinsdag 20 april  –  AB
 • Woensdag 19 mei  – DB
 • Dinsdag 22 juni  –  AB
 • Juli  – Zomervakantie
 • Augustus  – Zomervakantie
 • Dinsdag 21 sepember  – AB
 • Woensdag 20 oktober  – DB
 • Dinsdag 16 november  –  AB
 • Woensdag 15 december  – DB

Aanvang DB: 10.00 uur

Aanvang AB: 16.00 uur