Procedure stadsbrede initiatieven

Het OndernemersFonds Gouda wordt verlengd tot en met 2016. Bij de verlenging van het OFG is afgesproken een potje in te richten voor stadsbrede initiatieven. Geld waar na drie jaar nog geen beroep op is gedaan verschuift naar dit potje voor stadsbrede initiatieven. Dat wil zeggen dat op 1 januari 2012 het niet gebruikte geld uit 2009 vrijvalt, in 2013 het niet gebruikte geld uit 2010, enz. Het blijft dus mogelijk drie jaar te sparen en grotere uitgaven te doen.

In het convenant tussen gemeente en OFG is de volgende tekst opgenomen:
De stichting beheert tevens het fonds voor stadsbrede initiatieven. Alle contribuanten aan het OFG kunnen een beroep doen op dit fonds. De enige voorwaarde is dat het initiatief binnen de gemeente Gouda plaatsvindt. De stichting beschikt over de aanvragen nadat zij advies daarover van de gemeente heeft ontvangen. In de beoordeling van de aanvragen spelen de volgende overwegingen een rol: in hoeverre de activiteit bezoekers naar Gouda trekt, de aantrekkingskracht van de stad versterkt, in hoeverre de promotie/marketing buiten de stad gebeurt, spreiding van de activiteiten over de stad en samenwerking met andere partijen in de stad. Voorbeelden van activiteiten waarvoor ondernemers een bijdrage uit dit fonds zouden kunnen aanvragen zijn evenementen als The Passion, de Sinterklaasintocht of een open dag op de bedrijventerreinen.

Op 1 januari sluit het boekjaar van het OFG. Dan is bekend hoeveel geld er vrij komt voor het potje van stadsbrede initiatieven. Dit betekent dat behandeling van de aanvragen niet per kalenderjaar loopt.

Procedure projecten OndernemersFondsGouda

Klik hier om de procedure te bekijken.

Back to Top