Algemene informatie over het fonds

Sinds 1 januari 2009 bestaat in Gouda het OndernemersFonds Gouda, van waaruit initiatieven van georganiseerde ondernemers gesteund kunnen worden. Het Ondernemersfonds is een fonds dat door ondernemers in Gouda breed wordt gesteund. Het Ondernemersfonds wordt beheerd en aangestuurd door de Stichting OndernemersFonds Gouda.


Doel

Het doel van het fonds is het versterken van het ondernemersklimaat voor en door collectieve ondernemers in de stad. Ondernemers hebben immers naast individuele belangen ook collectieve belangen. Hierbij kan gedacht worden aan collectieve beveiliging op een bedrijventerrein, promotie van een winkelcentrum, maar ook de feestverlichting, de intocht van de Sint of een marketingcampagne voor een bepaald extra koopmoment.


Procedure aanvragen projecten ondernemersfonds

Alle ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden in Gouda betalen met ingang van 2017 een opslag van 7% op hun OZB-aanslag. Die meeropbrengst van de OZB wordt in een fonds gestort dat ten goede komt aan ondernemers en wordt beheerd door de Stichting OndernemersFonds Gouda. De gemeenteraad van Gouda heeft besloten dit fonds voor een periode van drie jaar in het leven te roepen. In 2016 is het convenant weer met 5 jaar verlengd tot 2021.

Bij de verlenging van het OFG is afgesproken een potje in te richten voor stadsbrede initiatieven. Geld waar na drie jaar nog geen beroep op is gedaan verschuift naar dit fonds voor stadsbrede initiatieven. Dat wil zeggen dat op 1 januari 2012 het niet gebruikte geld uit 2009 vrijvalt, in 2013 het niet gebruikte geld uit 2010, enz. Het blijft dus mogelijk drie jaar te sparen en grotere uitgaven te doen.

In het convenant tussen gemeente en OFG is de volgende tekst opgenomen:
De stichting beheert tevens het fonds voor stadsbrede initiatieven. Alle contribuanten aan het OFG kunnen een beroep doen op dit fonds. De enige voorwaarde is dat het initiatief binnen de gemeente Gouda plaatsvindt. De stichting beschikt over de aanvragen nadat zij advies daarover van de gemeente heeft ontvangen. In de beoordeling van de aanvragen spelen de volgende overwegingen een rol: in hoeverre de activiteit bezoekers naar Gouda trekt, de vitaliteit van de stad versterkt, in hoeverre de promotie/marketing buiten de stad gebeurt, spreiding van de activiteiten over de stad en samenwerking met andere partijen in de stad. Voorbeelden van activiteiten waarvoor ondernemers een bijdrage uit dit fonds zouden kunnen aanvragen zijn evenementen als The Passion, de Sinterklaasintocht of een open dag op de bedrijventerreinen.

Op 1 januari sluit het boekjaar van het OFG. Dan is bekend hoeveel geld er vrij komt voor het potje van stadsbrede initiatieven. Dit betekent dat behandeling van de aanvragen niet per kalenderjaar loopt.

Klik hier voor de gebiedgerichte procedure
Klik hier voor de stadsbrede procedure


Aanvraagformulier bijdrage OndernemersFonds

Download hier het formulier gebiedgericht in PDF of Download hier het formulier gebiedgericht in word


Statuten en Convenant

Belangstellenden voor de statuten van de Stichting OndernemersFonds Gouda, voor het convenant dat daaraan ten grondslag ligt of voor het convenant 2017-2021 kunnen op een van de twee linken klikken.

Bekijk:

statutenconvenant 2017-2021

Back to Top